Vi byggde system inom banksektorn i 20 år - och misslyckades.

Om oss


Vår historia börjar med ett behov.

Innan Näktergal fanns arbetade vi i banksektorn. Vardagen kännetecknades av att hantera ökade regulatoriska krav samtidigt som verksamheten behövde nya och bättre produkter.

Glappet mellan marknadens förväntningar och vad våra system kunde erbjuda växte allt snabbare.

Gamla beprövade system hade svårt att möta behovet - särskilt kraven på personlig integritet och informations­säkerhet är svåra att anpassa till i efterhand i äldre system skapade för andra utmaningar.

Vi bestämde oss för att bygga det system vi saknade.

Erik Bennerhult

Erik Bennerhult

CEO

Mikael Abrahamsson

Mikael Abrahamsson

CFO

Linda Sporrek

Linda Sporrek

UX Designer

Andreas Lundgren

Andreas Lundgren

Systemutvecklare

Partners & Nätverk