Vi byggde system inom banksektorn i 20 år - och misslyckades.

Om oss


Näktergals historia börjar med ett behov. Bolagets grundare satt under flera år på ledande positioner i snabbt växande kreditmarknads­bolag.

Vardagen kännetecknades av problem­lösning kopplat till ökade regulatoriska krav, behov av bättre analyser samtidigt som affärs­verksamheten pressade för nya produkter. Glappet mellan våra behov och marknadens lösningar växte allt snabbare.

Gamla beprövade system har svårt att möta dessa behov - särskilt kraven på informations­säkerhet och skyddande av person­uppgifter är problematiska att bygga till i system skapade för andra utmaningar.

Vi bestämde oss för att bygga det system vi saknade.

Erik Bennerhult

Erik Bennerhult

CTO

Mikael Abrahamsson

Mikael Abrahamsson

CEO

Linda Sporrek

Linda Sporrek

UX Designer

Andreas Lundgren

Andreas Lundgren

Systemutvecklare

Partners & Nätverk